Norwegian nature. Photo.

Polityka zarządzania danymi

Oświadczenie o korzystaniu z plików cookies – obowiązuje od 25.05.2018 roku

1. Wprowadzenie

Celem tego oświadczenia jest poinformowanie o korzystaniu z plików cookies w witrynie jotul.pl, a także o rodzaju zbieranych danych osobowych, przyczynach zbierania danych osobowych, sposobach ich wykorzystania oraz prawach przysługujących użytkownikom naszej witryny internetowej.

Grupa Jøtul potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych w witrynie jotul.pl przebiega zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

2. Polityka ochrony danych

Każda usługa online ogranicza zbieranie danych osobowych do tych bezwzględnie koniecznych (minimalizacja danych) i towarzyszą jej informacje na temat:

  • administratora danych i celu zbierania danych (cel);
  • podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • obowiązkowego lub opcjonalnego charakteru zbierania danych w ramach zarządzania aplikacją wraz z przypomnieniem kategorii przetwarzanych danych;
  • źródła danych (jeśli do przetworzenia żądania są używane inne dane niż te dostarczone za pośrednictwem usługi online);
  • kategorii osób, których to dotyczy;
  • odbiorców danych (w zasadzie tylko Grupa Jøtul, chyba że podano inaczej, na przykład, kiedy jest konieczne przekazanie danych stronie trzeciej);
  • okresu zatrzymania danych;
  • środków bezpieczeństwa (opis ogólny);
  • możliwości przekazania danych poza Unię Europejską lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  • praw użytkownika i sposobu korzystania z nich w ramach Grupy Jøtul.

Dane osobowe zbierane w ramach usług oferowanych w witrynie jotul.pl są przetwarzane zgodnie z bezpiecznymi protokołami i umożliwiają Grupie Jøtul zarządzanie żądaniami otrzymywanymi w jej aplikacjach komputerowych.

3. O plikach cookies

„Cookie” to zazwyczaj niewielki, mający nazwę plik zawierający informacje, który może zostać przekazany do przeglądarki przez witrynę internetową, z którą połączy się użytkownik. Przeglądarka internetowa zachowa go przez pewien czas i będzie go zwracać do serwera sieci Web przy każdym kolejnym logowaniu. Pliki cookies mają wiele zastosowań: mogą służyć do pamiętania identyfikatora klienta w witrynie sklepu, aktualnej zawartości koszyka zakupów, identyfikatora śledzenia nawigacji użytkownika w celach statystycznych lub reklamowych itp.

4. Typy plików umieszczanych w witrynach internetowych

 

4.1 Funkcjonalne pliki cookies

Te pliki cookies umożliwiają optymalne działanie witryny. Użytkownik może się sprzeciwić i je usunąć, korzystając z ustawień przeglądarki, choć może to pogorszyć działanie witryny.

Nazwa pliku cookie Zastosowanie Okres ważności
Tarteaucitron Zapisywanie decyzji o akceptacji plików cookies 12 miesięcy
has_js Służy do określania, czy przeglądarka obsługuje JavaScript czy nie Sesja

 

​​​​​​4.2  Pliki cookies do analizy odbiorców

W celu dostosowania witryny do oczekiwań gości, mierzymy liczbę odwiedzin, liczbę wyświetlanych stron, a także aktywność gości w witrynie i częstotliwość ich odwiedzin.

Google Universal Analytics, narzędzie statystyczne używane przez Grupę Jøtul, generuje następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookie Zastosowanie Okres ważności
_ga Służy do rozróżniania użytkowników w statystykach Google Universal Analytics 13 miesięcy
_gid Służy do rozróżniania użytkowników w statystykach Google Universal Analytics 24 godziny
_dc_gtm_<property-id> Służy do ograniczania liczby żądań z przeglądarki do Google Uniwersalny Analytics 1 minuta
__utma Służy do rozróżniania użytkowników i sesji w statystykach Google Universal Analytics 13 miesięcy
__utmt Służy do ograniczania liczby żądań z przeglądarki do Google Uniwersalny Analytics 10 minut
__utmb Służy do rozróżniania nowych sesji / odwiedzin w statystykach Google Universal Analytics 30 minut
__utmz Zapisuje informacje o źródle ruchu lub kampanii, które tłumaczą w statystykach Google Universal Analytics, jak użytkownik trafił na daną witrynę internetową. 6 miesięcy
__utmv Służy do zapisywania niestandardowych danych zmiennych na temat użytkowników w Google Universal Analytics 13 miesięcy

Zbieramy także adresy IP użytkowników w celu określenia miejscowości, z której się łączą. Te dane są niezwłocznie anonimizowane po użyciu. Grupa Jøtul w żadnym razie nie może wykorzystać tych danych do wyśledzenia jakiejkolwiek osoby fizycznej.

Zbierane dane osobowe (identyfikator pliku cookie) są przechowywane przez Grupę Jøtul przez okres 13 miesięcy. Nie są przydzielane stronom trzecim ani używane do innych celów.

Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z plików cookies i analizie statystycznej danych przeglądania.

 

4.3 Pliki cookies innych firm

Witryna korzysta z określonych usług oferowanych przez witryny innych firm. Są to:

 

4.3.1 Sieci reklamowe

Nasz partner zajmujący się sieciami reklamowymi wykorzystuje pliki cookies i sygnały nawigacyjne w sieci Web do zbierania informacji nieumożliwiających identyfikację na temat aktywności użytkownika w tej i innych witrynach internetowych, aby dostarczać reklamy ukierunkowane na podstawie zainteresowań użytkownika.

Nazwa pliku cookie Zastosowanie Okres ważności
ads/ga-audiences Używany przez Google Ads do ponownego przyciągania gości, którzy na podstawie swojego zachowania online w różnych witrynach internetowych mogą być potencjalnymi klientami. Sesja
_gac_<property-id> Zawiera informacje dotyczące kampanii dla użytkowników między kontami Google Universal Analytics i Google Ads 90 dni
NID Rejestruje unikatowy identyfikator w Google Ads, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Ten identyfikator służy następnie do ukierunkowanych reklam. 6 miesięcy
tr Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak zakup powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym od zewnętrznych reklamodawców. Sesja
fr Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak zakup powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesiące
MUID Identyfikuje unikatowe przeglądarki dla Bing Ads. Służy do reklamy, analizy witryn i innych celów operacyjnych. 24 miesiące
ANON Używany przez Bing Ads do pobierania unikatowego identyfikatora, który pomaga w określaniu reklam mogących spodobać się użytkownikowi. Służy też do zachowywania decyzji użytkownika o rezygnacji z korzystania z reklam ukierunkowanych firmy Microsoft na podstawie zachowania, jeśli użytkownik zdecydował się powiązać rezygnację ze swoim kontem Microsoft. 24 miesiące
MH Występuje w witrynach współfirmowanych, gdzie firma Microsoft jest partnerem reklamodawcy. Ten plik cookie identyfikuje reklamodawcę, umożliwiając wybór odpowiedniej reklamy. 24 miesiące
ACH01 Używany przez Bing Ads do śledzenia informacji, którą reklamę i w którym miejscu kliknął użytkownik 24 miesiące
TOptOut Informuje, że użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie reklam ukierunkowanych na podstawie zachowania, dostarczanych przez Bing Ads. 24 miesiące

 

4.3.2 Sieci społecznościowe

Pliki cookies sieci społecznościowych nawiązują do usług oferowanych przez strony trzecie, takich jak przyciski „Lubię to” i „Udostępnij”. Służą one do dostarczania usług lub pamiętania preferencji udostępniania w sieciach społecznościowych.

Nazwa pliku cookie Zastosowanie Okres ważności
CacheStorageVersion Używany przez Facebooka do śledzenia gości w wielu witrynach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam na podstawie preferencji gościa. Trwały
datr Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
reg_ext_ref Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
reg_fb_gate Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
reg_fb_ref Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
sb Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
wd Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
x-src Używany przez Facebooka na stronach zawierających przyciski udostępniania i/lub polubienia Facebooka. Służy do kontrolowania kampanii reklamowych i remarketingowych online, a także do optymalizacji i śledzenia reklam online. 24 miesiące
ct0 Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. Trwały
_twitter_sess Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. Sesja
guest_id Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. 24 miesiące
external_reference Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. 7 dni
eu_cn Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. 12 miesięcy
kdt Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. 24 miesiące
lang Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. Sesja
remember_check_on Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. Nigdy
tfw_ex Ten plik cookie ma związek z integracją Twittera i funkcjami udostępniania na potrzeby mediów społecznościowych. 14 dni
personalization_id Ten plik cookie jest zapisywany przez Twittera. Umożliwia on gościowi udostępnianie treści z witryny internetowej na jego profilu na Twitterze. 24 miesiące
_pinterest_cm Ten plik cookie umożliwia udostępnianie stron naszej witryny internetowej za pośrednictwem serwisu Pinterest za pomocą przycisku „Udostępnij”. Sesja

 

4.3.3 Wideo

Celem plików wideo cookies jest zwiększenie interaktywności naszej witryny internetowej oraz zbieranie informacji nieumożliwiających identyfikacji na temat statystyk wideo.

Nazwa pliku cookie Zastosowanie Okres ważności
GPS Używany przez YouTube do rejestrowania unikatowego identyfikatora na urządzeniach przenośnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie geograficznej lokalizacji GPS. 1 dzień
PREF Używany przez YouTube do rejestrowania unikatowego identyfikatora używanego przez Google do prowadzenia statystyk korzystania przez gościa z filmów YouTube w różnych witrynach internetowych. 8 miesięcy
VISITOR_INFO1_LIVE Próbuje określić przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami YouTube. 179 dni
YSC Rejestruje unikatowy identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące filmów z YouTube obejrzanych przez użytkownika. Sesja
yt-remote-cast-installed Zapisuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika, wykorzystując osadzony film YouTube Sesja
yt-remote-connected-devices Zapisuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika, wykorzystując osadzony film YouTube Trwały
yt-remote-device-id Zapisuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika, wykorzystując osadzony film YouTube Trwały
yt-remote-fast-check-period Zapisuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika, wykorzystując osadzony film YouTube Sesja
yt-remote-session-app Zapisuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika, wykorzystując osadzony film YouTube Sesja
yt-remote-session-name Zapisuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika, wykorzystując osadzony film YouTube Sesja
vuid Zbiera dane na temat odwiedzin użytkownika w witrynie internetowej Vimeo, w tym na temat przeczytanych stron. 24 miesiące

 

W czasie pierwszych odwiedzin w witrynie jotul.pl baner informuje użytkownika o obecności tych plików cookies i prosi o dokonanie wyboru. Pliki zostaną umieszczone, jeśli użytkownik je zaakceptuje lub będzie kontynuował nawigację po witrynie, odwiedzając kolejną stronę. Użytkownik zawsze może sprawdzić ustawienia i wybrać akceptowanie lub odrzucanie plików cookies, odwiedzając stronę zarządzania plikami cookies w dolnej części każdej strony witryny. Użytkownik może wybrać swoje preferencje dla całej witryny lub dla poszczególnych usług.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies w witrynie jotul.pl nie są przekazywane żadnym stronom trzecim. Jakiekolwiek przetwarzanie danych przez podmioty przetwarzające wymaga zgody na przetwarzanie danych i jest prowadzone dopiero po otrzymaniu udokumentowanych instrukcji od Firmy.

6. Prawa użytkownika

Jeśli Firma przetwarza dane osobowe użytkownika, przysługuje mu prawo do dostępu i informacji na temat danych, których Firma jest administratorem. Użytkownik może także żądać sprostowania, usunięcia i ograniczania przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednim prawem dotyczącym danych osobowych.

Żądania w powyższych sprawach można przesyłać na adres biuro@jotul.pl.

Jeśli użytkownik uważa, że Firma nie wypełnia swoich zobowiązań zgodnie z prawem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, może wnieść skargę do odpowiednich organów ochrony danych.

7. Zmiany w oświadczeniu

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym oświadczeniu o korzystaniu z plików cookies. O wszystkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Dalsze korzystanie z witryny jotul.pl po wprowadzeniu zmian w tym oświadczeniu będzie oznaczało ich akceptację.