Norweskie góry i fjord zimą

Strategia podatkowa

Poniżej znajduje się linki do dokumentów z informacją o realizowanej strategii podatkowej, która została przygotowana w celu realizacji obowiązku określonego w art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT).