Dach z kominem

Jak możemy przezwyciężyć problem unoszącego się w powietrzu pyłu?

Wiemy, że rozwiązaniem problemu unoszącego się w powietrzu pyłu jest wymiana starych, kopcących pieców i kominków na ich nowoczesne odpowiedniki. Ale jak tego dokonać?

Jednym z rozwiązań może być przyjrzenie się Bergen: po tym, jak wszystkie mierniki jakości powietrza w Mieście Siedmiu Gór zaczęły wielokrotnie świecić na czerwono, co wskazuje na „poważne zagrożenie dla zdrowia” związane z przebywaniem na świeżym powietrzu, miasto wdrożyło z doskonałymi wynikami szereg środków zaradczych. Dzięki dotacjom na złomowanie starych pieców i kominków, w wysokości 5000 NOK, wielu mieszkańców Bergen przeszło na czyste opalanie drewnem. Od początku roku gmina wprowadziła również zakaz używania "brudnych" pieców i kominków. „Jeśli masz piec lub kominek tego typu, nie możesz z niego korzystać. Musi być wymieniony, zapieczętowany lub w inny sposób zabezpieczony, aby uniemożliwić jego użytkowanie”, stwierdziła gmina na swojej stronie internetowej. Co więcej: „Zarówno organizacje ekologiczne, jak i branża kominkowa wspólnie chcą zakazu użytkowania starych pieców i skłonienia konsumentów do kupowania nowych”.

W praktyce oznacza to, że w gminie obowiązuje zakaz używania wielu przestarzałych, brudnych pieców i kominków. Celem zakazu jest ograniczenie emisji pyłu unoszącego się w powietrzu, który może prowadzić do szkodliwej dla zdrowia jakości powietrza w okresie zimowym.

W Norwegii Stowarzyszenie Astmy i Alergii domaga się teraz, aby więcej gmin otrzymało uprawnienia, które umożliwią im wprowadzenie skutecznych środków w walce z zanieczyszczeniem powietrza, a następnie zaczną z nich korzystać.

Zaskakujące wyniki dotyczące jakości powietrza w europejskich miastach

Wyniki działań realizowanych przez Bergen są zaskakująco dobre. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) , Bergen zajęła piąte z 320 europejskich miast badanych w odniesieniu jakości powietrza . Najczystsze ze wszystkich powietrze można znaleźć w Umeå w Szwecji i Tampere w Finlandii, podczas gdy miasta w Polsce i północnych Włoszech znajdują się na dole listy, według rankingów Europejskiej Agencji Środowiska. Wiele europejskich miast wdrożyło środki mające na celu poprawę jakości powietrza, a spośród miast wymienionych na powyższej liście 127 ma powietrze, które jest uważane za dobre, a 73 ma słabą lub bardzo słabą jakość powietrza. Ta zła jakość powietrza może mieć fatalne konsekwencje dla ludzi, jak pokazuje raport EEA z listopada 2020r. ONZ zauważa, że ilość gazów szkodliwych dla klimatu stale rośnie,  a zmiany klimatyczne postępują szybciej niż oczekiwano.

Bez ograniczeń emisji inni producenci w niewielkim stopniu skupiają się na klimacie

Nie ma wątpliwości, że szkodliwe cząstki unoszące się w powietrzu stanowią poważny problem dla zdrowia publicznego, a największym winowajcą są cząstki stałe pochodzące ze spalania drewna w starych piecach. Niemcy podjęły teraz środki i od 2021 r. wydały zakaz palenia we wszystkich piecach wyprodukowanych przed 1995 r. Dużym wyzwaniem jest jednak brak wartości granicznych emisji dla nowo sprzedawanych pieców, co oznacza, że ​​wielu producentów nie skupia się na ochronie klimatu. Nie ma też pomiarów, jak w Norwegii, które pokazują ogromne różnice między kominkami czysto spalającymi a tradycyjnymi.

Wobec braku tej wiedzy wiele krajów rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu opalania drewnem, co stanowiłoby poważną ingerencję w życie ludzi. Uważamy, że byłoby to błędne podejście, delikatnie mówiąc, biorąc pod uwagę, że rozwiązanie problemu emisji leży w technologii spalania, która już istnieje.

Rozwiązaniem jest technologia Clean Burn!

Wniosek jest taki, że stare kominki, które nie palą się czysto w chłodne zimowe dni, są główną przyczyną problemów z pyłem zawieszonym w miastach i aglomeracjach europejskich. Nowe, czyste kominki to rozwiązanie problemu!

Zobacz nasze czyste piece opalane drewnem