Dziewczyna niosąca drewno opałowe

Palenie drewnem – alternatywa przyjazna dla klimatu!

Większość ludzi chce dokonywać wyborów przyjaznych dla klimatu w imieniu następnych pokoleń. Dlatego dobrze jest wiedzieć, że drewno jest surowcem odnawialnym, transportowanym na niewielkie odległości, a nasze czyste piece i kominki są produktami przyjaznymi dla środowiska. To sprawia, że szczególnie satysfakcjonujące jest usiąść z dobrą książką przed piecem lub kominkiem i po prostu cieszyć się dźwiękiem trzaskającego ognia. Dźwiękiem zadowolenia!

Bezpieczeństwo i radość płynące ze zgromadzenia się wokół ognia są w nas głęboko zakorzenione, od czasów kiedy po raz pierwszy użyto go do gotowania potraw, odstraszania dzikich zwierząt oraz zapewniania światła i ciepła.

Na szczęście świat się od tego czasu zmienił. Jednak przyjemne uczucia, jakie daje nam otwarty ogień, towarzyszyły nam przez pokolenia. To mówi nam, czym był ogień dla naszych przodków wiele setek tysięcy lat temu. 

Ważne dziedzictwo kulturowe

Innymi słowy, palenie drewnem w pomieszczeniach jest dziedzictwem kulturowym, które nigdy nie wyszło z mody, mimo że metody stosowane do ogrzewania nowoczesnych budynków stopniowo ewoluowały na przestrzeni lat poprzez wprowadzanie nowych praktyk budowlanych i przepisów technicznych. Piece i kominki na drewno również znajdują się pod presją od wielu lat, ponieważ stare, kopcące piece i kominki emitują dużą ilość szkodliwego pyłu unoszącego się w powietrzu, tj. małych cząstek unoszących się w powietrzu z procesu spalania, które są następnie wdychane do płuc.

Technologia czystego spalania w walce z pyłem unoszącym się w powietrzu

Pyły i inne zanieczyszczenia powietrza stanowią poważny problem zdrowotny w miastach w wielu krajach europejskich, donosi Europejska Agencja Zdrowia. Najczystsze powietrze można znaleźć w Umeå w Szwecji i Tampere w Finlandii (norweskie Bergen zajmuje piąte miejsce), podczas gdy polskie miasta znajdują się na samym dole listy, według rankingu Europejskiej Agencji ŚrodowiskaWiele miast europejskich wdrożyło środki mające na celu poprawę jakości powietrza, a spośród miast wymienionych na powyższej liście 127 posiada powietrze uważane za dobre, a 73 ma słabą lub bardzo słabą jakość powietrza.

Odkąd Norwegia wprowadziła w 1998 r. wymóg czystego spalania wszystkich pieców i kominków sprzedawanych na terenie kraju, właśnie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, Jøtul jest światowym liderem w produkcji przyjaznych dla klimatu pieców, kominków i wkładów kominkowych co zawdzięcza swojej technologii czystego spalania Clean Burn. Dzięki dużym inwestycjom w badania i rozwój firma opracowała technologię spalania, która utrzymuje emisje znacznie poniżej wymogu wynoszącego maksymalnie 10 gramów cząstek na kilogram spalonego drewna, który władze stawiaję czystym piecom i kominkom.

Zrównoważone wybory dzięki piecom z Clean Burn

Niektóre modele firmy Jøtul mogą pochwalić się emisją cząstek o wartości zaledwie 1,9 grama, co jest aprobowane nawet przez władze ds. zdrowia i środowiska. „Przełącz się na czysty piec opalany drewnem, a najlepiej na „najlepszy piec na drewno”, tj. piec na drewno o wyjątkowo niskiej emisji cząstek stałych, informuje strona internetowa „Luftkvalitet i Norge” (Jakość powietrza w Norwegii) , która jest wspólnie prowadzona przez Norweską Agencję Środowiska, Norweski Zarząd Dróg Publicznych, Norweski Instytut Meteorologiczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Dyrekcję ds. Zdrowia.

 

Rene Christensen

Skupienie się na klimacie jest ważną częścią naszej społecznej misji przyczyniania się do bardziej zrównoważonego świata. Dlatego też, oprócz naszego silnego nacisku na ciągłe ulepszanie produktów, angażujemy się w promowanie znaczenia czystego spalania na całym świecie.

René Christensen, Jøtul’s Senior Vice President Sales and Marketing

Poważnym wyzwaniem jest to, że nie przeprowadzono żadnych międzynarodowych badań, które pokazałyby, jak małe emisje generuje technologia czystego spalania oraz że nie ma limitów emisji dla sprzedawanych pieców. W przypadku braku tej wiedzy, problemem jest spalanie drewna w ogóle, a nie piec.

Zbyt mały dopływ tlenu skutkuje wysoką emisją cząstek stałych

Podczas spalania drewna emitowane są spaliny. Według Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego połowa energii (ciepła) zawartego w drewnie pozostaje w tych gazach. Dlatego zasada technologii czystego spalania dotyczy sposobu spalania drewna. Bez niej duża część spalania drewna odbywa się przy zbyt małym dopływie tlenu, co prowadzi do niepełnego spalania i wysokiego poziomu emisji drobnych pyłów.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego pisze, że stare piece opalane drewnem emitują sześć razy więcej drobnego pyłu niż nowe, czyste piece. Emisje drobnego pyłu ze spalania drewna można zatem znacznie zmniejszyć, zastępując stare, brudne piece nowymi, czysto spalającymi się modelami.

Opalanie drewnem jest neutralne pod względem emisji CO2

Korzystanie z pieca na drewno jest uważane za neutralne pod względem emisji CO2 , ponieważ spalane drewno wydziela taką samą ilość CO2 (gazu cieplarnianego, dwutlenku węgla), jak gdyby pozostawiono je do rozkładu w naturze. W ten sposób CO2 uwalniany podczas spalania drewna jest pochłaniany przez drzewa i wykorzystywany w naturalnym cyklu. Z tego powodu biopaliwo jest uważane przez Varmeprodusentenes Forening, stowarzyszenia producentów pieców i kominków, za ważny zasób umożliwiający wypełnienie zobowiązań określonych w porozumieniu z Kioto,  .

Według Norsk Varme , stowarzyszenia reprezentującego cały przemysł pieców i kominków w Norwegii, nowe piece wykorzystują do 82% energii przechowywanej w drewnie, podczas gdy piece o sprawności 90% są również w fazie rozwoju (na czele z Jøtul).Dla porównania, wykorzystanie energii wodnej z wód zagospodarowanych ma stopień wykorzystania 80-85%, podczas gdy energia węglowa oddaje mniej niż 50% energii zawartej w węglu.

 

 

Rozpal swój ogień z czystą świadomością!

Według Norsk Varme: „ Zastąpienie 5000 kWh energii elektrycznej z elektrowni węglowej drewnem/biopaliwem może obniżyć emisje CO2 o 5 ton. Odpowiada to emisji CO2 z samochodu z silnikiem spalinowym w okresie dwóch lat”.

Innymi słowy, można zapalić ogień z czystym sumieniem, w czysto spalających piecach na drewno Jøtul i stosując prawidłową procedurę rozpalania.

Zobacz nasze czyste kominki na drewno